Коронки и мостове


Всички снимки на тази страница са направени от екипа на
Дентална клиника Александър Вълев, по време на лечението на наши пациенти.

Коронки и мостове

Зъбните коронки и мостове се циментират върху зъбите, като ги покриват изцяло. Същото важи и за имплантите, като освен циментирани конструкцииите при тях могат да бъдат и фиксирани с винт.Използването им се налага при силно разрушени зъби, които не могат да бъдат възстановени по друг начин. Според материалите, от които се изработва, короната може да бъде циркониева, изцяло порцеланова или металокерамична. Циркониевите и металокерамичните конструкции имат по-голяма здравина и са подходящи за изработване на мостове.

ПОРЦЕЛАНОВИ КОРОНКИ

Порцелановите корони са високо естетични поради липсата на метал. Относителната им прозрачност ги прави подходящи за възстановяване на зъби цветът, на които не е силно променен.

Зъбите трябва да са изпилени с прагово изпиляване. Циментират се с композитни цименти, подобни на фотополимерите, което налга използването на кофардам.

ЦИРКОНИЕВИ КОРОНКИ И МОСТОВЕ

Циркониевият оксид е благородна метална сплав с тебеширено бял цвят. Цирконият блокира тъмният цвят на умъртваните зъби, а белият цвят прави цветовете на коронките е мостове по живи и истински.

Циркониеви корони

Коронки и мостове

МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ КОРОНИ

Металокерамичните коронки и мостове са стара и даказала се във времето технология. Връзката между метала и порцелана е изключително здрава и надежна. Заради здравината си са подходящи за изработването на големи мостове. Металната сплав може да бъде неблагородна - хром-кобалд-молибден или благородна - предимно златни сплави. Неблагородните сплави не са биологичнопоносими. При контакт с меките тъкани предизвикват хронично дразнене, а металните окиси, които отделят могат да преоцветят венеца. Предимството им е здравината и ниската цена.

Металокерамика

Коронки и мостове

КАПТЕК КОРОНИ

Тези корони съчетават в себе си здравината на неблагородните сплави и качествата на благородните. Металът не се отлива, а се синтерова по патентована технология. Биологичната поносимост е изключително висока.

Коронки и мостове

Коронки и мостове

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОРОНКИ И МОСТОВЕ

В целия процес изключително важна е ролята на зъботехника. Ние работим с едни от най-добрите и модерно оборудвани лаборатории в страната.

Всички снимки на тази страница са направени от екипа на
Дентална клиника Александър Вълев, по време на лечението на наши пациенти.