Кореново лечение


Кореново лечение

Кореново лечение или както е добило популярност - умъртвяване на зъб, се налага при засягане на нерва на зъба от болестотворни бактерии или при механична/термична травма. Засягането може да е съпроводено с болка или не. Кореново лечение може да се наложи и на вече умъртвен и лекуван зъб.

Важно е да се знае, че към умъртвяване на зъби се пристъпва само в краен случай при абсолютна необходимост. Не е вярно схващането, че всички изплени за корони зъби трябва да се умъртвяват.

Зъбите с проведено кореново лечение имат по-лоша прогноза от живите такива.

Кореновото лечение е последната стъпка за запазване на зъба преди поставянето на имплант.

На практика, кореновото лечение включва терапевтични методи за справяне с възпалителен процес. Става дума за инфектиране на вътрешните зъбни тъкани. Обикновено, това са или съдовонервеният сноп – познат в теорията и практиката като зъбна пулпа – или периодонталните тъкани.

Целта на кореновото лечение в генерален план е да се запази силно увредения зъб, тоест да се избегне екстракция, а също така и да се спре изцяло възпалителния процес, който без навременно взети мерки може да премине към съседните зъби и други области в устната кухина.

вадене на зъб

Когато кариесът премине границите на емайла и дентина и засегне нерва се получава възпаление, което се нарича пулпит. При нелекуван или неправилно лекуван пулпит възпалението преминава от кореновите канали в костта и предизвиква периодонтит. И в двата случая се налага кореново лечение. Лечението се извършва под местна упойка. Премахват се инфектираните меки тъкани и каналите се запълват.
Кореново лечение

Запълването се прави без да остават празни пространства. Наличието на влага в каналите по време на запълването би опорочило резултата.
Кореново лечение

Важно условие за правилно провеждане на лечението е изолацията с кофердам. Така се възпрепятства попадането на слюнка в каналите и допълнителното им инфектиране. Кофердамът позволява каналите да бъдат обилно промити със силни антисептични разтвори, които иначе биха изгорили венеца.
Кореново лечение

Определянето на работната дължината става с електронен апарат - апекслокатор. Така лекуващият, е сигурен, че е обработил каналите докрай. След запълването задължително се прави рентгенова снимка.