Е-Картон


Е-картон на пациент

Цената на първоначалният преглед е 40 лв.

Лечението на всеки нов пациент започва с обстоен преглед, при който се заснема дигитално всеки един зъб. Снимките са с много по-голям контрост, от това което се вижда с невъоражено око и дава възможност образа да бъде увеличен многократно. Така се диагностицират възможно най-рано кариеси и фрактури.

Всяко едно лечение се документира от минимум 3 броя фотографски снимки - преди, по време и след. Всички направени снимки остават в електронния картон, копие от който може да бъде предоставено на пациента. За всеки пациент се изготвя допълнителен работен картон, в който се съдържа цялата информация за лечението.