Дигитална имплантология


Всички снимки на тази страница са направени от екипа на
Дентална клиника Александър Вълев, по време на лечението на наши пациенти.

Какво представлява дигиталната имплантология ?

 

Дигиталната имплантология е контролирано поставяне на импланти с хирургичен водач, изработен въз основа на дигитален, триизмерен план.

Какви са предимствата?

 

Дигиталната имплантология дава изключителни резултати при възстановяването на липсващи зъби с импланти, като се има предвид точността, минималната травма за пациента и бързината на изпълнение на проведеното лечение. Нетравматичното поставения имплант в абсолютно правилна позиция няма да бъде подложен на вредни дъвкателни сили или на микробна агресия от зъбната плака, и ще служи на пациента в продължение на десетилетия, дори и цял живот. Положението на имплантанта в костта трябва да бъде триизмерно правилно спрямо съседните и срещуположни зъби, за да функционира точно като естествен зъб. Правилната позиция на импланта дава възможност да бъде изработена идеална корона, която се фиксира с винт, а не се залепва с цимент. Така че, благодарение на специалистите от нашата клиника и напреднали технологии, ние се гордеем, че предлагаме на пациентите предсказуеми лечения: не в краткосрочен или средносрочен план, а за цял живот!

 

Каква е цената?

 

Изработването на хирургичния водач за дигитална имплантология струва между 300 и 1000 лв. според броя на имплантите.За да могат повече пациенти да получат прецизно, нетравматично, предвидимо и бързо лечение и да са докоснат до модерните технологии, ние в ДЕНТАЛНА КЛИНИКА АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЕВ сами планираме и изработваме хирургичния водач!

 

Винаги ли може да се приложи?

 

Всички ограничения за поставяне на импланти от локален и общ характер важат и тук. Дигиталната имплантология не може да се приложи при ограничено отваряне на уста, особенно при задни зъби.

 

 

дигитална имплантология
дигитална имплантология

Всяко имплантологично лечение започва с планиране въз основа на триизмерна рентгенова снимка - компютърна томография (КТГ). На КТГ е възможно измерване на реални разстояния на анатомичните структури и виртуално поставяне на имплант с оптимални размери. Софтуерът за дигитална имплантология позволава виртуално поставяне на бъдещата коронка в идеална позиция спрямо съседните и срещуположни зъби, а също така и на импланта спрямо коронката и наличната кост.

дигитална имплантология
дигитална имплантология

С така планираният случай се създава виртуален модел на хирургичен водач. Генерираният от прогамата фаил се подава към 3D принтер. Принтираният хирургичен водач пренася дигиталния план в устата на пациента.

дигитална имплантология

 

 

Така изглежда хирургичният водач. През металните канюли се подтотвя костта и абслютно точно се поставя импланта в предваително планираната, идеална позиция.Имплантна система Alpha Bio.

дигитална имплантология
дигитална имплантология
Всички снимки на тази страница са направени от екипа на
Дентална клиника Александър Вълев, по време на лечението на наши пациенти.