За пациента

Инструкции за пациента

За протичането на нормален оздравителен процес след лечение е препоръчително пациентите да спазват указанията на своя лекар.