Яна Вълева

Yana Valeva

Яна Вълева

Яна Вълева завършва моден дизайн през 2004г. във Стопански факултет към Техничиски Университет гр.София степен бакалавър. Владее италиански и английски език.

Яна Вълева завършва моден дизайн през 2004г. във Стопански факултет към Техничиски Университет гр.София степен бакалавър. Владее италиански и английски език.