Мирослава Красева

Miroslava Kraseva

Мирослава Красева

Мирослава Красева завършва през 2015 г. Медицински Университет гр. Пловдив, специалност Медицинска сестра.

Мирослава Красева завършва през 2015 г. Медицински Университет гр. Пловдив, специалност Медицинска сестра.