Ина Младенова

Ina Mladenova

Ина Младенова

Завършва дентална медицина през 2016 г. във факултет по дентална медицина към Медицински Университет в гр. София. Специализирала се е в областта на директните естетични възстановявания, пародонтологията и ендодонтията.

Курс „Изолация на оперативното поле“ с лектор д-р Филипо Кардинали 22.11.2014

Участие в Пети научен конгрес на БЗС 21-22.11.2015

Практически курс „Краун даун техника с машинни инструменти“ д-р Потър Вужец 21-22.11.2015

Курс „Директни композитни фасети- естетична алтернатива“ – д-р Мариета Дочева 2017

Курс „Възстановяване на усмивката с нестареещи конструкции“ д-р Антон Петев 26-29.09.19

Курс „Минимално инвазивно ендодонтско лечение“ – проф. Джузепе Кантаторе 2.11.19

Курс „Развитие на иригацията и обтурирането в ендодонтията“ – проф. Джузепе Кантаторе 3.11.19