Илонна Георгиева

д-р Илонна Георгиева

Илонна Георгиева

     Завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет в гр.София през 2020. Същата година започва работа в дентална клиника Александър Вълев. Интересите и са насочени предимно в областта на ендодонтията, естетичната и ресторативна дентална медицина. Посещава различни курсове свързани с цялостна рехабилитация на устната кухина, директни и индиректни естетични възстановявания.

Член на Асоциация на студентите изследователи (АСИ ) при Медицински университет – София;

 

Член на PR-екипа на International Biomedical Congress of Sofia (IBCS) 2016, организиран под патронажа на акд. д-р Ваньо Митев, дм, дмн – ректор на МУ-София;

 

Член на Български младежки червен кръст (БМЧК);

 

Координатор на Младежки червен кръст – Нови пазар;

 

-            9ти Интернационален симпозиум „Sofia Dental Meeting“  –  София, 2016 г.

-            6ти Научен конгрес на СРК на БЗС – София, 2016 г.;

-            International Biomedical Congres – София, 2016 г.;

-            10ти Интернационален  симпозиум „Sofia Dental Meeting” – София, 2017 г.

-            6ти Национален форум по дентална медицина на РК на БЗС – гр. Благоевград  - Банско, 2018 г.;

-            12ти Интернационален симпозиум “Sofia Dental Meeting” – София, 2019 г.;

-            7ми Национален форум по дентална медицина на РК на БЗС – гр. Благоевград  - Банско, 2019 г.;

-            Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“, организиран от УС на БЗС – Шумен - Шумен, 2020 г.;

-            8ми Национален форум по дентална медицина на РК на БЗС – гр. Благоевград  - Банско, 2020 г.

 

-            „Малки проекти“ – БМЧК, 2014 г.;

-            „Хуманитарно право“ – БМЧК, 2014 г..

-            Уоркшоп на тема „ Композитни възстановявания. Как да улесним ежедневната практика? Трикове и тънкости при I и II клас  кавитети.“ – част от студентски дентален маратон – София, 2020 г.

 

Участие в два проекта по програмата Еразъм +:

-            The Refugee and Migration Crisis: Dealing with a European problem – Агрос, Кипър, 2017г.

-            Mobility of youth workers – Форт де Франс, остров Мартиника, Франция, 2018г.

-            Превенция на ХИВ/СПИН – Ковачевци, 2011 г.

Придобитите умения и качества са сертифицирани с Youthpass .