Понеделник - Петък 8:00 - 19:00

Call us at

0889 564 552Gum treatment

Gum treatment

Reasons for the teeth recessions are wrongly brushing, misplaced teeth or poorly made crowns and seals. The treatment consist of cleaning the root surface, removing and correcting the seals or crowns, orthodontic treatment and surgically moving the gum.

     Неправилно изработена корона без щадящо отношение към венеца. Като краен резултат металокерамичната корона е с 30% по-дълга от нормалното.

    Лечението се състои в премахване на старата корона и изработване на временна на правилното ниво. Приблизително 2 седмици са необходими венецът да оздравее.

    При такива условия, вече е възможо да бъде извършена хирургична корекция на венеца. Месец след свалянето на конците меките тъкани са напълно оздравяли новата корона е с нормални размери.