Фокална инфекция причинена от дентални заболявания

Фокална Инфекция

Фокална инфекция причинена от дентални заболявания

Фокална инфекция причинена от дентални заболявания

 

 

Може би, не сте се замисляли, но е напълно възможно състоянието на зъбите ви да се отрази и върху състоянието на други органи или системи от органи в тялото. Съществуват не малко случаи, при които пациенти с дентални проблеми, развиват странични ефекти на други части на организма, а в последствие те прерастват и в цялостна клинична картина. Ако причината за тяхната поява, тоест стоматологичният проблем, не се установи на време може да се стигне както до сериозни усложнения за здравето, така и до тежки заболявания, а също така и хронични болести.

В съвременната дентална медицина подобни следствено-причинни връзки обикновено се обозначават с общия термин фокална инфекция от заболяване в устната кухина, в това число и на вече умъртвен зъб. Много често недобре обработените канали на девитализираните зъби се превръщат в депо на болестотворни бактерии. Поради невъзможността имунната система да се справи с инфекцията на подобни места, заболяването може да продължи с години – в малки количества бактериите попадат в кръвообръщението, засягайки други органи и системи. Самата фокална инфекция е общомедицински проблем именно защото може да даде отражение върху други медицински показатели на пациента – тоест такива, които не са свързани с денталното му здраве. Напоследък, такъв тип инфекции са нерядко срещани, поради което в днешния материал решихме подробно да опишем нейната същност, а също така и да ви дадем насоки затова как да я разпознаете и какви мерки следва да се предприемат при установяването й.

 

Какво представлява фокалната инфекция?

Под фокална инфекция разбираме инфекция с определено огнище. Думата „фокален“ буквално означава „ограничен на едно място“, „възпаление в точно определено огнище“. Като всяка друга инфекция, и фокалната инфекция е не толкова следствие на проблем, колкото процес. А от тук следва и изводът, че противодействието е изключително важно да се осъществи навреме. За съжаление обаче фокалната инфекция рядко се поставя като диагноза от медицинските лица, защото обикновено те търсят причина за заболяване в своята сфера на дейност, а не в стоматологичната област. Все пак, при наличие на следната симптоматика, специалистите могат да я предположат и да се направят нужните изследвания за потвърждаването или отхвърлянето й: постоянно поддържана леко завишена температура (обикновено е не повече от 37.2, поради което се разграничава от стандартна настинка, вирусно или грипно състояние), кожни проблеми, промени в кръвната картина без наличие на каквито и да е сериозни и/или хронични заболявания, синузит, артритни и ревматоидни симптоми, екстрасистолна аритмия с неясен произход, чести възпаления на ушите и евстахиевата тръба.

 

Как се стига до фокална инфекция?

В този материал разглеждаме фокалната инфекция, която може да бъде причинена от редица дентални заболявания, но и състояния, както и дори осъществени, но неуспешно лечения в устната кухина. Фокална инфекция може да бъде причинена и поради развален и болен зъб, и поради неговото неадекватно лечение. Понякога фокалната инфекция може да настъпи и без кой знае какви болки във вече третирания зъб. Това я прави в още по-трудна за разкриване и определяне като причина за поява на други странични симптоми в тялото. Едновременно с това, фокалната инфекция може да бъде причинена обаче и в следствие на кисти от зъбен произход, както и на проблеми с венците, най-често парадонтоза. Зъби с дълбоки кариеси, както и неправилно кореново лечение, както и наличие на намален виталитет на зъбната структура също могат да доведат до подобен тип инфекция. Пулпулна гангрена, периодонтити затруднения в пробиване на зъб, ретинирани зъби и частична ретинираност нерядко водят до фокална инфекция.

 

До какво може да доведе фокална инфекция?

Кои са случаите, в които специалистите имат съмнение за фокална инфекция в следствие на дентални заболявания? Това, всъщност, са конкретните заболявания, до които може да доведе образувалата се в устната кухина инфекция. И тъй като по-горе споменахме само заболявания на зъбите и венците, трябва да се уточни, че фокалната инфекция може да бъде причинена и при възпаление на лигавицата, а понякога и на синусите. Ето кои са болестите, при които най-често се стартира изследване за търсене на огнище от стоматологичен произход:

 • Алопеция ( на коса, вежди, брада)
 • Уртикария
 • Алергични реакции по кожата под формата на белене, обрив и сърбеж,
 • Едем на Квинке
 • Хронична стафилококова инфекция
 • Лихен рубер планус
 • Левкоплакия
 • Ревматоидни и реактивни артрити
 • Бъбрчени заболявания от възпалителен тип
 • Хипертония,
 • Аритмия
 • Тиреоидит на Хашимото
 • Някои неврологични и автоимунни заболявания
 • Ендокардит, перикардит
 • Енцефалит, менингит

 

Какво се прави в случай на фокална инфекция от дентални заболявания?

Най-трудното в лечението на фокална инфекция от дентално заболяване е изобщо нейното установяване. След като се направи връзката между стоматологичния проблем и симптомите извън устната кухина, нещата си идват на мястото. Когато става въпрос за болен зъб, парадонтоза и други видими за стоматолога проблеми, фокалната инфекция е лесна за установяване. По-труден става подходът при наличие на хроничен периодонтит (гранулом, киста). Най-често в такива случаи се стига до необходимост от фокално-диагностичен, локално термометричен тест, електроодонтодиагностика (ЕОД) и тест за патогалванизъм. Понякога е необходим и анализ на рентгенографии и други видове изследвания. След това, разбира се, стоматологът преминава към елиминиране на въпросната причина за появата на инфекция, в това число лечение, смяна на подхода към вече приложена терапия с импланти и други.

 

В Дентална Клиника Александър Вълев ще получите необходимата помощ и консултация в случай на съмнение за фокална инфекция от дентален произход. Важно е да определите час за посещение максимално бързо, след като установите наличие на симптомите, за които вече установихме. Само така ще си гарантирате навременно справяне с проблема и ще предотвратите настъпване на усложнения.