• Профилактичните прегледи ни позволяват да открием кариесите в най-ранен етап и да излекуваме зъба с минимално изпиляване.
  • Бондингът е метод на естетично възстановяване при който не се отнемат здрави зъбни тъкани. 
  •  Запазване на зъбите живи при лечение на кариес. Изолирането с кофердам ни дава възможност да запазим зъба жив, дори когато кариесът е достигнал до нерва.
  •  Фибромостът е нов метод за възстановяване на липсващ зъб, при който не се изпиляват съседните зъби.
  •  При лечението с импланти се възстановяват липсващи зъби  без изпиляване на съседните. Спира се и стопяването на костта в обеззъбения нефункциониращ участък.
  •  Облъчването при дигиталните рентгенографи е с 90% по-малко в сравнение с конвенционалните.